سمفونی مردگان

از شرایط یک خانواده‌ی سنتی ایرانی در سال‌های ابتدایی قرن چهاردهم چه می‌دانید؟ روابط بین اعضای این خانواده چگونه بوده است؟ پدر و مادر و فرزندان این خانواده چه دل‌مشغولی‌ها، امیدها و آرزوهایی داشته‌اند؟ چه سرنوشتی در انتظار آنان بوده است؟ برای کسب اطلاعاتی در این زمینه حتماً ادامه‌ی این مطلب را مطالعه بفرمایید.

ادامه