آتیلا

از «آتیلا» رهبر هون‌ها چه می‌دانید؟ آیا می‌دانید او در زمان حیاتش بر بخش وسیعی از اروپا حکومت می‌کرد و با تکیه بر جنگجویان دلیرش بسیاری از پادشاهان قدرتمند هم عصر خود را تسلیم نمود؟ به او چه لقبی داده بودند؟ آیا می‌دانید او به ایران نیز حمله کرده بود؟ برای آگاهی از پاسخ این سوال‌ها و آشنا شدن با کتابی بسیاری جذاب و سرگرم‌کننده، ادامه‌ی مطلب را مطالعه فرمایید.

ادامه