سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران

چرا ایران پیشرفته دردوران باستان دچار عقب‌ماندگی شده است؟ چرا پس از ۷۰ سال برنامه‌ریزی و علی‌رغم این که ایران برنامه‌‌ریزی برای توسعه را خیلی زودتر از کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه شروع کرده است، اکنون فقط دارای اقتصاد تک‌محصولی است؟ برای آگاهی از پاسخ سوال‌های فوق و آشنا شدن با عوامل سیاسی، تاریخی و اجتماعی عدم توسعه در ایران، ادامه‌ی مطلب را مطالعه بفرمایید.

ادامه