جنایت و مکافات

به نظر شما انجام یک عمل مجرمانه، حتی با انگیزه‌های به ظاهر درست، چه نتایجی در پی دارد؟ فرد مجرم چگونه با عواقب حاصل از کار خود کنار خواهد آمد؟ جامعه چه واکنشی به این پدیده دارد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها و آشنا شدن با کتابی در این رابطه، ادامه‌ی مطلب را مطالعه بفرمایید.

ادامه