گتسبی بزرگ

آیا بهترین رمان قرن بیستم آمریکا و دومین رمان برتر انگلیسی‌زبان در این قرن را می‌شناسید؟ در مورد شرایط اقتصاد آمریکا در دهه ۱۹۳۰ چه می‌دانید؟ به نظر شما ثروتمندان این دوره از چه راه‌هایی به ثروت عظیم خود دست پیدا کرده بودند؟ برای اطلاع از پاسخ این سوال‌ها و آشنا شدن با یک رمان بسیار مشهور، ادامه‌ی مطلب را مطالعه بفرمایید.

ادامه