تنگسیر

تمایل دارید با زندگی مردم خونگرم جنوب کشور در صد سال قبل آشنا شوید؟ به نظر شما این افراد چه مشکلات، آرزوها و دردهایی داشته‌اند؟ آن‌ها که کنار رییس علی دلواری بر علیه استعمار انگلیس جنگیده بودند، برای احقاق حق خودشان چه تصمیماتی می‌گرفتند؟ اگر می‌خواهید با رمانی آشنا شوید که ضمن مطالعه‌ی آن به پاسخ سوال‌های فوق برسید، با ادامه‌ی این مطلب همراه باشید.

ادامه