کلیدر

به اتفاقات مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم در ایران علاقه دارید؟ دوست دارید بدانید چه بر سر بسیاری از مردمان این سرزمین در آن دوره‌ی تاریخی آمده است؟ علاقه دارید با یکی از معروف‌ترین و بلندترین رمان‌های فارسی آشنا شوید؟ اگر چنین است، با ادامه‌ی این مطلب همراه شوید.

ادامه