مرگ در ونیز

آیا به راستی مرگ به دنبال آدمی است و هر جا که انسان برود، او را تعقیب می‌کند؟ آیا راه گریزی از مرگ وجود دارد؟ برای آشنا شدن با رمانی که سعی دارد به این موضوع بپردازد، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه