ده نفر قزلباش

اگر به تاریخ دوران صفویه علاقه دارید و می‌خواهید با فراز و فرودهای این دوره‌ی تاریخی ایران آشنا شوید، کتابی که در این مطلب معرفی شده است می‌توانید ضمن روایت یک داستان جذاب، شما را در رسیدن به این هدف یاری دهد.

ادامه