کلکسیونر عطر

اگر فردی یک ارثیه غیرمنتظره از فرد ناآشنایی دریافت کند، با آن چه خواهد کرد؟ این ارثیه چه تاثیری بر زندگی این فرد خواهد گذاشت؟ برای آشنا شدن با کتابی بسیار جذاب با این مضمون، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه