کنیز ملکه‌ی مصر

اگر به سرگذشت کلئوپاتر، ملکه‌ی مصر، علاقمند هستید، برای آشنا شدن با کتابی جذاب که به روایت زندگی وی از دیدگاه کنیزش می‌پردازد، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه