بامداد خمار

آیا داستان‌های عاشقانه همواره سرانجام خوشی دارند؟ آیا ممکن است یک زندگی که عاشقانه شروع شده به منجلابی از عذاب تبدیل شود؟ برای آشنا شدن با یکی از کتاب‌های پرفروش سال‌های اخیر با این مضمون، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه