فوتبال علیه دشمن

فوتبال به عنوان پرطرفدارترین رشته‌ی ورزشی دنیا چه تاثیراتی بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشورها داشته است؟ برای آشنا شدن با کتابی که به این موضوع می‌پردازد، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه