صفیر سیمرغ

سفرنامه‌ها همواره یکی از جذاب‌ترین انواع نوشته‌ها هستند زیرا ضمن روایت تجربیات فردی، گزارشی از فرهنگ و جوامع شهرها و کشورها نیز به شمار می‌روند. برای آشنا شدن با نمونه‌ای ماندگار از این آثار، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه