تبصره‌ی ۲۲

کتاب‌های بسیاری در رابطه با جنگ جهانی دوم نوشته شده و وقایع این رویداد مهم از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند، با این حال اگر میل دارید با رمانی به سبک کمدی سیاه آشنا شوید که از زاویه‌ای دیگر به این وقایع نگاه کرده، ادامه‌ی این مطلب را از دست ندهید.

ادامه