چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

آیا عواملی مثل جغرافیا، آب‌وهوا، منابع طبیعی و فرهنگ تنها عوامل موثر بر پیشرفت و عقب‌ماندگی کشورها هستند یا عوامل دیگری نیز در این امر دخیلند؟ برای آشنا شدن با کتابی ارزشمند که سعی می‌کند به این سوال و سوال‌های مشابه دیگر پاسخ دهد، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه