عشق و سلطنت

کوروش کبیر شخصیت ممتازی در تاریخ ایران به شمار می‌رود و زندگی پر فراز و نشیبی داشته است. برای آشنا شدن با کتابی که به روایت زندگی این بزرگ‌مرد ایران می‌پردازد، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه