روزنامه‌ی‌ سفر میمنت اثر ایالات متفرقه‌‌ی امریغ

اختلاف بین فرهنگ‌ها و برداشت‌های اجتماعی یکی از موضوعات جذاب برای بسیاری از نویسندگان و خوانندگان به شمار می‌رود. برای آشنا شدن با کتابی ارزشمند که با نگاهی طنز به این موضوع پرداخته است، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه