سه سال در دربار ایران

اروپاییان بسیاری در دوران قاجار به ایران سفر کرده و برخی از ایشان شرح خاطرات خود را در قالب سفرنامه منتشر کرده‌اند. برای آشنا شدن با یکی از این سفرنامه‌ها که اطلاعات جالبی از شرایط دربار ایران در آن دوران ارئه می‌دهد، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه