جاده‌ی جنگ

ایران بعد از جنگ جهانی دوم دستخوش اتفاقات و رویدادهای بسیاری بوده است. برای آشنا شدن با کتابی که در قالب یک داستان عاشقانه‌ی پرکشش، به بررسی این رویدادها پرداخته است، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه