موج‌ها

به نظر شما توصیفی که چند نفر از یک منظره‌ ارائه می‌کنند چقدر به هم شبیه و چقدر بر اساس افکار و درونیات آن‌ها با هم متفاوت است؟ برای آشنا شدن با کتابی که این موضوع دست‌مایه‌ی شاهکاری به یادماندنی کرده است، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه