مارک و پلو

سفر با کمترین امکانات و هزینه، آروزی بسیاری از افراد است؛ ولی تعداد اندکی قادر به ممکن ساختن آن هستند. برای آشنا شدن با کتابی که به روایت تجربیات نویسنده از این نوع سفرها می‌پردازد، با ادامه‌ی این مطلب همراه شوید.

ادامه