خانم دَلُوِی

اگر دوست دارید بدانید یک روز از زندگی زنی از طبقه‌ی مرفه در کشور انگلستان در سال‌های مابین دو جنگ جهانی چگونه می‌گذشته و نگاه و دیدگاه‌های وی نسبت به شهر، جامعه و مردم چگونه بوده است، حتماً ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید تا با شاهکاری در این زمینه آشنا شوید.

ادامه