هیچ چیز جاودانه نیست

سه پزشک زن سعی می‌کنند در محیطی که به شدت مردانه است، توانایی‌های خود را ثابت کنند و در این راه با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. برای آشنا شدن با کتابی که چنین مضمونی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه