پاریس پاریس

واقعه‌ی گوهرشاد یکی از وقایع مهم در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود، برای آشنایی با رمانی که در قالب یک داستان جذاب به جنبه‌های متفاوتی از این ماجرا می‌پردازد، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه