هفت ناخدا

اگر به داستان‌های کوتاه علاقه دارید، برای آشنا شدن با مجموعه‌ا‌ی نو از این نوع آثار که در طی سال‌های اخیر منتشر شده است، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه