مادر

طبقه‌ی کارگر همواره دغدغه‌ها و مشکلات بسیاری داشته و برای رسیدن به اهداف و آرزوهای خود با آن‌ها در نبرد بوده‌ است. در این بین، مشکلات و موانع پیش‌روی زنان کارگر دو چندان است زیرا علاوه بر مشکلات کاری، ‌باید دردسرهای مدیریت خانه و خانواده را نیز تحمل کنند. برای آشنایی با شاهکاری که به این موضوع پرداخته، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه