کوکورو

تنهایی بشر در جهان مدرن و علی‌رغم تمام وسایل ارتباطی، موضوعی است که به هیچ عنوان قابل نادیده گرفتن نیست. برای آشنا شدن با یکی از شاهکارهای ادبیات ژاپن که به این مضمون پرداخته است، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه