بازگشت به درخونگاه

جلال آریان، شخصیت اصلی داستان‌های اسماعیل فصیح، یکی از دوستان قدیمی خود را می‌بیند و به این واسطه درگیر ماجرایی تازه می‌شود. برای آشنا شدن با این کتاب جذاب، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه