درخت بخشنده

رابطه‌ای عجیب و عمیق بین پسرکی خردسال و یک درخت سیب شکل می‌گیرد و با گذشت زمان و بزرگتر شدن پسرک، این رابطه نیز دستخوش تغییراتی می‌شود. برای آشنا شدن با کتابی جاودانه که چنین مضمونی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه