دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند

آیا دموکراسی در جهان در حال مرگ است؟ چه عواملی موجب مرگ دموکراسی در دنیای امروز می‌شوند؟ برای آشنا شدن با کتابی نمونه که سعی دارد به این سوال‌ها و موارد مشابه دیگر پاسخ دهد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه