پیروزی

مردی درون‌گرا تصمیم می‌گیرد از جامعه شود و به همین علت به جزیره‌ای دورافتاده پناه می‌برد؛ ولی این شروع ماجراهای جدیدی برای وی است. برای آشنا شدن با کتابی که چنین مضمونی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه