در جستجوی یک پیوند

دختر بچه‌ی دوازده ساله‌ای که به شدت احساس تنهایی می‌کند، با خبر ازدواج تنها برادرش مواجه می‌شود. برای آشنا شدن با کتابی جذاب که چنین مضمونی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه