میعاد با راما

در قرن بیست و دوم سفینه‌ای فضایی وارد فضای منظومه‌ی شمسی می‌شود و انسان‌ها سعی دارند اسرار آن را کشف کنند. برای آشنا شدن با کتابی بسیار جذاب که چنین داستانی دارد، ادامه‌ی مطلب امروز را از دست ندهید.

ادامه