داشتن یا بودن

از نظر اریک فروم انسان دو جنبه‌ی وجودی داشتن و بودن دارد که با یکدیگر در تعارض هستند. برای آشنا شدن با کتابی ممتاز که به بررسی این جنبه‌های وجودی انسان و تعارض بین آن‌ها می‌پردازد، ادامه‌ی مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه