مسخ

اگر فردی صبح که از خواب بیدار می‌شود بفهمد به یک حشره تبدیل شده است چه خواهد کرد؟ اطرافیان و خانواده‌اش چه واکنشی به این موضوع نشان خواهند داد؟ زندگی‌اش دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟ برای آشنایی با داستانی در مورد این وضعیت، ادامه‌ی مطلب را مطالعه بفرمایید.

ادامه