دو دنیا

اگر پیشتر کتاب خاطره‌های پراکنده را مطالعه کرده‌اید و به خاطره و خاطره‌نویسی علاقه دارید، حتماً باید ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید تا با کتابی که ادامه‌ی کتاب خاطره‌های پراکنده به شمار می‌رود، آشنا شوید.

ادامه