خاطرات پسربچه‌ی شصت ساله

«پیش خودمان بماند، بیشتر این قصه‌ها واقعی است. شاید نتوانسته باشم چنان که باید غم‌ها و شادی‌های آن دوران را بیان کنم اما غصه‌ی خراب شدن ماشین قرمز اسباب‌بازی‌ام از ناراحتی امروزم برای یک ماشین واقعی بیشتر بود و یک ریالی‌هایی که جبیم را قلمبه می‌کرد، شادی‌اش خیلی بیشتر از حساب بانکی امروز بود.»
برای آشنا شدن با کتاب خاطرات حمید جبلی که متن فوق در پشت جلد آن آمده است، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه