کافکا در کرانه

صحبت کردن با گربه‌ها یا الهاماتی که آینده را برای فرد آشکار می‌سازند، موضوعات عجیبی به شمار می‌روند. برای آشنا شدن با کتابی که این دو موضوع را در کنار هم و در یک داستان جذاب گرد آورده است، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه