قهوه‌ی استانبول نیکو می‌سوزد

اگر به سفرنامه‌ها علاقه دارید و از سوی دیگر موضوعات تاریخی نیز شما را مجذوب خود می‌کنند، کتاب حاضر ترکیبی از این دو موضوع است و نگاهی به وضعیت شهر استانبول از دید مسافران ایرانی در عهد قاجار دارد. برای آشنا شدن با این کتاب، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه