انسان خردمند

چندصد هزار سال قبل گونه‌های متعددی از انسان‌ها بر روی کره‌ی زمین زندگی می‌کردند ولی امروزه از این بین فقط یک گونه باقی مانده است. دلیل این ماندگاری چیست و این گونه‌ی بشر چه مسیری را تا کنون طی کرده است؟ برای آشنا شدن با کتابی ممتاز که به این موضوع پرداخته و مورد توجه مخاطبان بسیاری در سرتاسر دنیا قرار گرفته است، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه