سیلماریلیون

در داستان ارباب حلقه‌ها با شخصیت‌ها و ماجراهای متعددی روبرو هستیم؛ ولی سرمنشا این ماجراها و پیدایش جهان بر اساس آن چه بوده است؟ برای آشنا شدن با کتابی جذاب که به این موضوع پرداخته است، ادامه‌ی مطلب را مطالعه کنید.

ادامه