معماران هوش

وضعیت کنونی و چشم انداز آینده‌ی هوش مصنوعی چگونه است؟ متخصصان این امر چه نظری در این رابطه دارند؟ برای آشنا شدن با کتابی که سعی دارد به این سوال‌ها پاسخ دهد، مطلب امروز را مطالعه کنید.

ادامه