گیلداد

هر منطقه‌ای از سرزمین کهن ایران مملو از آداب، رسوم، باورها و سنت‌های منحصر‌به‌فرد و ممتاز است. برای آشنا شدن با کتابی که ضمن روایت داستانی جذاب و دارای مضمونی عاشقانه و تاریخی، آداب و رسوم بخشی از این سرزمین را به شما معرفی می‌کند، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه