مرگ قسطی

فقر و بدبختی، به ویژه در دوران کودکی، یکی از عواملی است که می‌تواند بر روح و روان انسان تاثیر گذاشته و زندگی وی را حتی در بزرگسالی از خود متاثر سازد. برای آشنا شدن با کتابی که به زیبایی به این مضمون پرداخته است، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه