دیباچه

آیا اهمیت کتاب و کتابخوانی را می‌دانید؟ وضعیت سرانه‌ی مطالعه‌ی کتاب در ایران در مقایسه با سایر کشورها چگونه است؟ مطالعه از چه کتاب‌هایی شروع کنیم؟ معروفترین کتاب‌های رمان، تاریخی، اجتماعی ایران و جهان را می‌شناسید؟ برای دریافت پاسخ این سوال‌ها متن زیر را مطالعه کنید.

ادامه