کتاب گورستان

آیا ممکن است مردگان کودکی نوپا را به فرزندی بپذیرند؟ این کودک چه سرنوشتی خواهد داشت؟ برای آشنا شدن با کتابی مهیج و جذاب که چنین مضمونی دارد، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه