تالار گرگ

توماس کرامول، سیاست‌مدار انگلیسی در قرن شانزدهم، مسیری عجیب و پیچیده را طی می‌کند تا از یک نوجوان فراری به یکی از قدرتمندترین مردان در دربار آن روزگار تبدیل شود. برای آشنا شدن با کتابی موفق که به بخشی از زندگی این فرد پرداخته است، ادامه‌ی این مطلب را مطالعه کنید.

ادامه