دزیره

آیا می‌دانستید اولین روابط عاشقانه‌ی ناپلئون بناپارات با دختر یک تاجر ابریشم بوده است؟ از سرنوشت این عشق چه می‌دانید؟ رمانی که در این مطلب معرفی شده است اطلاعات مناسبی در این رابطه در اختیار شما قرار می‌دهد.

ادامه