در ستایش بطالت

آیا الزاماً سخت‌کوشی و کار بسیار، همان‌گونه که قدما گفته‌اند، تنها راه موفقیت انسان است؟ آیا نمی‌توان از دیدگاه دیگری به این مسئله نگاه کرد؟ برای آشنایی با کتابی تاثیرگذار که نگاهی متفاوت به این مقوله دارد، با ادامه‌ی مطلب همراه شوید.

ادامه